Інформаційні технології у сільському господарстві та сільській школі


Інформаційні технології у сільському господарстві

Розвиток комп’ютерних та iнших комунiкацiйно-iнформацiйних технологій, таких як мобільний зв'зок, електронна пошта та Інтернет не залишив осторонь Магдалинівку та регіон. Багато магдалинівців мають власні компьютери вдома, некажучи вже про державні установи та підприємницькі структури: приватні підприємства та фермерські господарства .

Особливо важливу роль відіграють інформаційні технології у сільськогосподарській сфері . Iнтернет надає додаткову перевагу, суттєво зменшуючи перешкоди до доступу та переробки iнформацiї для фермерiв, незалежно вiд того, де розташоване їхнє виробництво . Завдяки суттєво меншим витратам на зв’язок через Iнтернет та послуги зi збирання потрібної iнформацiї комерцiйнi вигоди вiд його використання можуть надати фермерам новi можливості як, наприклад, можливiсть реалiзувати вироблену продукцiю не покидаючи офісу чи власної домівки засобами Інтернет .

Cвоєчасний доступ до інформації через Інтернет підвищує якість рішень фермерів та їх менеджерів, додаючи переваг у конкурентній боротьбі, невілюючи різницю у доступі до ділової інформації у фермера та у перекупщика з міста, де, традиційно, рівень інформатизації вищий за сільський.

Фермери, якi користуються Iнтернетом, зазначили такi причини, що спонукають іх щоденно користуватись персональними комп'ютерами, підключеними до мережі Інтернет:
- вiдстежування поточних цiн на сільськогосподарську продукцію (82% користувачiв Iнтернету);
- отримання iнформацiйних послуги в сiльському господарствi (56%);
- одержання iнформацiї вiд Міністерства Сільського Господарства (33%);
- за для зв’язку з:
а) iншими фермерами (31%);
в) дорадчими службами (28%);
- для передачі даних клiєнтам та спілкування з ними за допомогою електронної пошти (31%).

За статистикою частіше зверталються до Iнтернету ті групи фермерiв, якi відчули потребу в нових стратегіях для полiпшення прийняття управлiнських рiшень з таких питань, як купiвля, виробництво та збут .

Інформаційні технології у сільських школах

Нині підростає нова генерація фермерів та управлінців, яким жити та розбудовувати українське село. Поки це школярі, що відвідують сільські школи. Завтра це активна спільнота, яка повинна мати достатньо знань.

Вирішеня проблеми підвищення рівня комп'ютерної грамотності у сільських школах лежить не тільки у площині належного забезпечення шкіл сучасними комп'ютерами та оргтехнікою. Важливу роль відіграють педагоги, методологія та необхідне, доступне, вільне програмне забезпечення , що дає змогу вчителю реалізувати навчальну програму; учневі - встановити вдома теж саме програмне забезпечення, що і в класі, виконувати домашнє завдання; школі - економити кошти на ліцензіях до програмного забезпечення, яким користуються вчителі інформатики та їх учні.

На цих сторінках мова піде про Linux - операційну систему, яку ви можете вільно і без обмежень використовувати на своїх комп'ютерах, офісний пакет Open Office , до складу якого входять - текстовий процесор , електронні таблиці , система презентацій , векторний графічний редактор , система роботи з базами даних та редактор математичних формул . Особливо хочеться торкнутись вивчення мови програмування Python та іншого вільного програмного забезпечення.

Розділ присвячено використанню вільного програмного забезпечення у сільському господарстві та сільських школах.